Restauració de marqueteria

Restaurem marqueteries i incrustacions. És molt freqüent trobar marqueteries aixecades de la seva base, o llacunes al dibuix degudes a la pérdua de vàries peces. Cal conèxier bé el comportament de les xapes de fusta i altres materials per aplicar la millor técnica possible per consolidar i reconstruir les marqueteries.

Aquesta taula del XVII havia perdut vàries peces d'os i banús que es van reconstruir per no perdre la informació de tot el seu dibuix.