Muebles Restauradores y Restauración. Ed. Laertes

MOREU REÑÉ, Laura. Muebles: restauradores y restauración. Barcelona. Editorial Laertes. 2002. ISBN 978-84-7584-490-9

Aquest llibre descriu les diferents tècniques de restauració que els especialistes d'avui utilitzen per conservar els mobles d'ahir. És una oportunitat per aprendre de tots els professionals que han col·laborat en ell.

El fet que els mobles hagin estat tractats per diferents restauradors enriqueix el conjunt de forma superlativa. Si afegim, a més, que aquests provenen de diferents fonts de formació (universitats, escoles o tallers) i de diferents llocs, no hi ha dubte que ens va a entusiasmar entrar una mica en cadascuna de les seves especialitats.

Contacteu amb l'editorial