Peculiaritats de la restauració de laca oriental

MOREU REÑÉ, Laura. Peculiaritats de la restauració de laca oriental. 2015. Revista Estudi del Moble. Nº21. Associació per a l'estudi del moble. Barcelona. ISSN 1887-0511

Els objectes i mobles lacats demostren la dificultat d’unificar criteris en l’elecció de materials i tècniques que s’utilitzen en el procés de la seva restauració. El principi de reversibilitat és molt qüestionable a causa de la naturalesa de la laca oriental, ja sigui urushi, cashew o qualsevol altra varietat. La restauració de dos objectes lacats, un biombo i una arquilla amb portes i calaixos, ens ajuda a respondre alguns dubtes.